.
.
.
.

پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

پروژه های انجام شده

.
.

پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

.
.
.
.

پروژه آب بندی استخر فولاد آرنا

.
.

آخرین رویدادها و دستاوردها

 

آخرین اخبار و رویدادهای مهم صنعت رنگ و پوشش های صنعتی و
شرکت زرفام پلیمر