.

.

.

محل:              مخازن نگهداری پالایشگاه بید بلند.

موضوع:           اجرای کفپوش آنتی استاتیک جهت اتاق GIS.

زمان اجرا:        سال ۹۸٫

مدت زمان اجرا: ۲ هفته.