بتونه سیلیکاتی SILIMORTAR Z-216

SILIMORTAR Z-216    ماده‌ای ۲ جزیی بر پایه ترکیبات سیمان و چسب‎های قوی پلیمری می‌باشد که بر مبنای فصل ۳     استاندارد تعمیراتی BS EN 1504 و کلاس R3 (ترمیم سازه ای) متریال تعمیراتی جهت ترمیم‎های گسترده طراحی شده است. بتونه سیلیکاتی به واسطه دارا بودن چسب‎های قوی پلیمری، اتصالی پایدار با زیرآیند بتنی برقرار می‎کند و […]